Skip to main content
Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (Quaternary Symposium of Turkey)

Bildiri

TR
Lütfen bildiri formundaki tüm boşlukları doldurunuz. Bu esnada aşağıdaki maddeleri dikkate alınız.

- Konu Alanları kısmından en az 1 konu seçimi yapınız.
- Anahtar Kelimeler kısmına en fazla 5 kelime giriniz ve kelimeleri virgül (,) ile ayırınız.
- Özet (ve Başlık) kısmına İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde, her birinde en fazla 250 kelime olacak şekilde çalışmanızın özetini yazınız. (İngilizce ve Türkçe toplam en fazla 500 kelime)
- Ek olarak, Turqua Bildiri Taslağı belgesini indirerek doldurunuz ve dosyayı Word formatında sisteme yükleyiniz*.

* Not : Özet girildikten sonra sistem tarafından mail ile gönderilecek olan 'Bildiri ID No' ve kendi belirlediğiniz 'Şifre' ile sistem üzerinden 'Dosya Gönder' kısmından Word formatındaki Turqua Bildiri belgenizi yükleyebilirsiniz. Bildirinizin içeriğini düzenlemek için yine 'Bildiri ID No' ve 'Şifre' bilgileriniz ile sistem üzerinden 'Bildiri Düzenle' kısmına giriş yapaiblirsiniz.

 


ENG
Please fill in all the blanks in the submission form and be careful about the following items.

- Select a minimum of 1 topic from Topic Areas.
- Enter at least 5 words in the Keywords section and separate the words with a comma (,).
- Write a maximum of 250 words in the Abstract.
- Download the Turqua Abstract Template document. Fill and upload the file in Word format to the system*.

* Note: After entering the abstract, you can upload your Turqua Abstract document in Word format using the system's 'Send File' section. You will receive an email with the 'Submission ID Number' and 'Password' required for this process. To edit the content of your paper, please log in to the 'Edit Paper' section in the system using your 'Submission ID Number' and 'Password' information.

 

 


Genel Bilgi
Yazar(lar)
Yazar 1
İletişim Kurulacak Yazar
Bildiri hakkında yazışmak için irtibat kurulacak bir yazar atayın.
Alternatif iletişim bilgilerine, daha önce yazdığınız e-posta adresinden size ulaşılamaması durumunda kullanılmak amacıyla farklı bir e-posta adresi veya telefon numarası yazılmalıdır.
Konu Alanları
Bildirinizin uygun bölüme ve hakeme atanmasına yardımcı olmak için lütfen bildirinize en uygun (en az) bir konu alanı seçiniz.
İçerik
Şifre
Lütfen hatırlayabileceğiniz bir şifre giriniz. Sunduğunuz bildiriyle ilgili değişiklikleri bu şifre ve Bildiri No (size e-posta yoluyla da gönderilecek) aracılığıyla yapabileceksiniz.
Yorumlar
CAPTCHA Doğrulama
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip, gerekli bütün boşlukları doldurduğunuzdan emin olun. Hazır olduğunuzda, Bildiri Gönder düğmesini tıklayın.

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2018 Zakon Group LLC